1

Kontakt

Ekolog Sp. z o.o.

 

ul. Świętowidzka 6/4

61-058 Poznań

 

biuro@ekolog.pl

 

tel./fax (61) 877-06-05

 

Dział Projektów:    projekty@ekolog.pl

Dział Recyklingu: recykling@ekolog.pl

Dział Handlowy:  handlowy@ekolog.pl

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000364189 NIP 7822503707 REGON 301466062

Napisz do nas

facebook