1

Stacje demontażu

Kompleksową obsługą Stacji Demontażu Pojazdów członkowie naszego zespołu zajmują się od 2005 r. Dzięki doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta obsługa ta stoi na najwyższym poziomie. Owocem naszych starań jest stale rosnąca liczba podmiotów dla których pozyskaliśmy dofinansowania z NFOŚiGW na działalność Stacji Demontażu Pojazdów. Obecnie obsługujemy ok. 200 podmiotów  rozlokowanych na terenie całego kraju.


 

 

W ramach kompleksowej obsługi pomagamy w:

  •  sporządzaniu rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji
  • prowadzeniu ewidencji odpadów
  • przygotowywaniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  • rozwiązywaniu indywidualnych problemów formalno-prawnych napotkanych podczas prowadzenia działalności
  • wykonywaniu wniosków aby uzyskać tzw. pozwolenia odpadowe (zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów) dla Stacji Demontażu Pojazdów


Ponadto dwa razy do roku organizujemy cieszące się coraz większą popularnością konferencje szkoleniowe, na których poruszane są najistotniejsze zagadnienia związane z bieżącą działalnością Stacji Demontażu Pojazdów.

Nasza firma jest organizatorem oraz zarządcą Ogólnopolskiej Sieci Stacji Demontażu Pojazdów, która zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów zapewnia system zbierania i przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

facebook