1

Aktualności

III Forum Przestrzenie Miejskie
10/06/2016

III Forum Przestrzenie Miejskie

12 maja br. zespół Ekolog miał okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów, porażek i nowych wyzwań.

Szczególnie interesujące okazały się panele dyskusyjne dotyczące problemu jakości powietrza w miastach oraz tzw. light pollution.

Podzielamy pogląd organizatorów, że potrzeby i problematyka kształtowania przestrzeni miejskich wymaga poszukiwania rozwiązań nowoczesnych, najlepiej służących mieszkańcom miast, popularyzacji tej problematyki orz realizacji przedsięwzięć, w których będą mogli uczestniczyć świadomi tych potrzeb mieszkańcy miast.

facebook