Geologia

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy również badania geologiczno - inżynierskie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia rożnorodnych obiektów budowlanych:

 • infrastruktury publicznej (elektrownie wiatrowe, oczyszczalnie ścieków, rurociągi
  hale produkcyjne i magazynowe, kanały, zapory, linie kolejowe, drogi, mosty, lotniska itp.),
 • budownictwa mieszkalnego, komercyjnego i przemysłowego,
 • projektów rządowych i wojskowych,
 • kopalni odkrywkowych z towarzyszącą infrastrukturą,
 • rezerwatów i programów ochrony środowiska.

 

Badania geotechniczne realizujemy poprzez:

 • sondowanie gruntu (CPTU, dynamiczne lub statyczne),
 • wiercenia ręczne i mechaniczne,
 • badania laboratoryjne (system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i certyfikat akredytacji PCA nr AB 869),
 • analizę nośności powierzchni ugięciom VSS.
facebook