1

Aktualności

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
05/01/2024

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Pod koniec 2023 roku firma Ekolog wykonała Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nekla.

Przeprowadziliśmy w pełnym zakresie proces formalno-prawny, niezbędny do uchwalenia przez Radę Gminy.

Dokumentacja została wykonana zgodnie z  art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Po zakończonej procedurze Rada Gminy Nekla uchwaliła dokument.

facebook