Audyty ESG

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z obliczania śladu węglowego i jak możemy Ci w tym pomóc.

Jaki ślad węglowy generuje Twoja firma?
To jedno z najczęstszych pytań zadawanych
polskim przedsiębiorcom.
Obecnie polskie prawo nie nakłada na firmy obowiązku obliczania pozostawianego śladu węglowego niemniej nie tylko ze względów środowiskowych, ale również wizerunkowych
i finansowych staje się to coraz ważniejszą kwestią.

Co przyczynia się do wielkości emisji CO2?

Nieefektywne energetycznie, wysokoemisyjne źródła energii elektrycznej wykorzystywane do prowadzonej działalności

Niska efektywność energetyczna budynków, w których działa firma

Energochłonne rozwiązania stosowane w procesie produkcyjnym

Niewłaściwa polityka transportowa i logistyczna

Co daje audyt ESG?

Poza wypełnieniem zobowiązań względem bezpośrednich zapytań interesariuszy oraz regulacji z zakresu ochrony środowiska, obliczenia śladu węglowego można wykorzystać jako cenny element działań marketingowych oraz pr-owych, m.in. jako element raportów zrównoważonego rozwoju czy materiałów promocyjnych. 

Poznaj naszą ofertę i powierz nam obliczenie śladu węglowego generowanego przez Twoją firmę.