Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne do poboru, składowania, uzdatniania, oczyszczania i wprowadzania do gruntu wód, a także do korzystania z wód ze zbiorników naturalnych, odwadniania gruntów i upraw. Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć operat wodnoprawny sporządzony przez specjalistów. 

Operaty wodnoprawne to obszerne dokumenty, będące uzasadnieniem inwestora, planującego w przyszłości wykorzystanie wód w swojej inwestycji. Dotyczą one każdej działalności, która jest w jakikolwiek sposób powiązana
z poborem wód, a co z tym się wiąże, także powstawaniem ścieków.

Ekolog stanowi wsparcie dla swoich klientów
w zakresie formalnym. Pomagamy przygotować operaty wodnoprawne, będące niezbędnym elementem w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy każdej sytuacji, w której pobierane i składowane są wody. Odnosi się to przede wszystkim do wód podziemnych oraz powierzchniowych. Kwestia ta dotyczy także uzdatniania wód oraz oczyszczania i wprowadzania do gruntu ścieków.

Głównym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jest właśnie operat wodnoprawny.

Jednak oprócz niego niezbędne jest spełnienie szeregu innych formalności. Obdarzając nas zaufaniem, nie musisz już martwić się o zgodność dokumentów związanych z prawem. Operaty wodnoprawne to jedna z naszych głównych specjalności. Posiadamy długie doświadczenie w branży, a wszelkie tworzone przez nas dokumenty są tworzone w zgodzie z wszelkimi kwestiami prawnymi.

W swoim długoletnim doświadczeniu mieliśmy szansę na wykonanie wielu różnych operatów, między innymi dotyczące poboru wód, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wód pochłodniczych, ścieków przemysłowych, a także wykonanie urządzeń wodnych.

Operat wodnoprawny jest także niezbędnym dokumentem do złożenia w przypadku tzw. szczególnego korzystania z wód. Obejmuje ono takie działania jak korzystanie z wód znajdujących się z naturalnych zbiornikach (stawy, rowy), a także odwadnianie gruntów i upraw.

Operat wodnoprawny - przepisy

Operat wodnoprawny jest dwuczłonowym dokumentem. Składa się z części zarówno tekstowej, jak i graficznej. Zawarcie w nich wielu bardzo istotnych elementów jest niezbędne w celu wydania pozytywnej opinii przez urzędnika. Część opisowa powinna składać się z głównych danych, wielu opisów, a także specjalistycznych charakterystyk technicznych i prawnych. W części graficznej natomiast nie powinno zabraknąć przedstawienia urządzeń wodnych w konkretny sposób, schematów, a także planu i zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych.

Operat wodnoprawny - koszt

W zależności od ilości wnioskowanych operatów wodnoprawnych cena za wydanie pozwoleń będzie się proporcjonalnie zwiększała. Ekolog świadczy profesjonalne usługi, których ze względu na skomplikowaną naturę nie można wykonać ani szybko, ani tanio. Można mieć jednak pewność, że wszelkie dokumenty będą zgodne z obowiązującym prawem, a także zawarte będą w nich wszelkie wymagania niezbędne do realizacji przedsięwzięcia przez inwestora.

Operaty wodnoprawne są zestawem skomplikowanych dokumentów, które mogą się okazać niezbędne przy realizacji różnego rodzaju inwestycji. Opanowanie wszelkich aspektów, o które należy zadbać na drodze do uzyskania zgody na przedsięwzięcie, może zniechęcić, a ilość dokumentacji przytłoczyć. Warto zaufać specjalistom, takim jak EKOLOG. Dopełnimy wszelkich formalności tak, by Twoja inwestycja mogła piąć się w górę bez przeszkód.

Aby dowiedzieć się więcej o Operatach wodnoprawnych przeczytaj wpisy: