Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Spis Treści

Operat wodnoprawny to najważniejszy dokument podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Jednak samo przygotowanie tego dokumentu może wydawać się skomplikowane. Składa się on bowiem z różnych części składowych, których nie można pominąć. Jak w takim razie wygląda poprawnie przygotowany dokument? Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny — co powinien zawierać?

W dokumencie, jakim jest operat wodnoprawny, powinny znaleźć się wszystkie informacje związane z zakresem korzystania z wód. Operat wodnoprawny składa się z dwóch części składowych. Pierwsza, część opisowa, powinna przedstawiać stan prawny danej nieruchomości oraz dokładny opis urządzeń i zakres zamierzonego korzystania z wód. Drugą część stanowi element graficzno-rysunkowy. Najważniejszy w tym przypadku jest plan zagospodarowania terenu. Powinny znaleźć się tutaj również takie informacje, jak schemat technologiczny czy mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczeniem nieruchomości.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny — część opisowa

Pierwszą część operatu wodnoprawnego stanowi część opisowa. Powinna ona być opracowana zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie Prawo wodne. Nie powinno tutaj zabraknąć informacji o wnioskodawcy, jak również o zakresie zamierzonego korzystania z wód. Część opisowa operatu wodnoprawnego musi także zawierać informacje o wpływie planowanych czynności na stan wód podziemnych i wód powierzchniowych. Należy także wskazać ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami.

Operat wodnoprawny – część graficzna

Po przygotowaniu części opisowej należy przystąpić do części graficznej operatu wodnoprawnego. Zakres tej części operatu wodnoprawnego także wynika z ustawy Prawo wodne. Część graficzna musi zawierać przede wszystkim plan urządzeń wodnych oraz mapę sytuacyjno-wysokościową, z oznaczeniem nieruchomości, z naniesionym zasięgiem oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód.

Jak widać, przygotowanie operatu wodnoprawnego wymaga dużej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ od dobrze przygotowanego dokumentu zależy wydanie pozytywnej decyzji organu administracyjnego. Jeżeli natomiast dla kogoś przygotowanie operatu stanowi problem, na rynku istnieje wiele firm, które się tym zajmują.

Sprawdź naszą ofertę doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentu:

Operat wodnoprawny – doradztwo

Udostępnij: