Decyzje środowiskowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, a także rzetelny.

Rosnąca świadomość społeczeństwa i różnego typu zagrożenia sprawiają, że współcześnie ochrona środowiska jest wyjątkowo istotna. Żeby inwestycja spełniała zasady określone przepisami, koniecznie jest przeanalizowanie działań pod kątem oddziaływania na środowisko. Chodzi o ujęcie rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych
i organizacyjnych. Karta informacyjna przedsięwzięcia
i Raport oddziaływania na środowisko są bardzo istotne, ponieważ organ na ich podstawie uzgadnia warunki powstania przedsięwzięcia. Dlatego zawsze warto
tworzyć rzetelną i wiarygodną dokumentację.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, określana jako KIP, to standarowy dokument przygotowywany w sytuacji planowania inwestycji mogącej wpływać na środowisko. Głównym zadaniem KIP jest zapewnienie przejrzystego opis planowanej inwestycji, umożliwiający łatwe rozpoznanie jej charakteru. W KIP zawarte jest szereg informacji takich jak: dokładna lokalizacja, planowana skala działalności, stosowana technologia, opis ewentualnego wpływu na otoczenie, propozycje alternatywnych wariantów inwestycyjnych oraz opis przewidzianych rozwiązań chroniących środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest składana do właściwego organu administracyjnego, który na podstawie informacji w niej zawartych wydaje postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport środowiskowy musi zawierać między innymi opis przedsięwzięcia, jego całościową charakterystykę i warunki użytkowania terenu w kilku fazach – realizacji, eksploatacji czy likwidacji. Poruszane są też procesy produkcyjne, przewidywane rodzaje i ilość emisji zanieczyszczeń i odpadów, zapotrzebowanie na energię. Określa się również elementy środowiska, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, między innymi zbiorniki wodne, faunę i florę etc. Istotny jest także opis krajobrazu w lokalizacji przedsięwzięcia, sąsiedztwo lub bezpośredni zasięg oddziaływania na zabytki chronione, analiza oddziaływania na środowisko w razie awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej – na klimat, emisję gazów – zarówno na organizmy żywe (ludzi, zwierzęta, rośliny), powierzchnię ziemi czy dobra materialne, a także zabytki czy krajobraz kulturowy.
Obszerność dokumentu zależy przede wszystkim od charakteru przedsięwzięcia i potencjalnego wpływu na środowisko. Dlatego nie da się stworzyć uniwersalnej analizy – będzie ona zwyczajnie nierzetelna, co może skutkować nawet odrzuceniem projektu inwestycyjnego.

Raport oddziaływania na środowisko - cena

Ile kosztuje raport o oddziaływaniu na środowisko? Koszt jest uzależniony przede wszystkim od nakładów pracy zespołu sporządzającego dokument, a więc także cech projektu.
Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, a także rzetelny. Zależy nam zawsze na jak najdokładniejszym raporcie, który umożliwi uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. W razie pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.