Korzystanie ze środowiska

Przedsiębiorca nie musi płacić opłaty za korzystanie ze środowiska, jeśli nie przekracza ona 800 zł rocznie dla jednego rodzaju korzystania (np. emisja gazów). Nadal musi jednak składać roczny wykaz (pocztą, osobiście lub elektronicznie).

Podmiot korzystający ze środowiska składa
do właściwego urzędu marszałkowskiego wykaz
zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy
do dnia 31 marca następnego roku.
Potocznie wykaz ten określa się skrótem „GZKŚ” lub „gospodarczym korzystaniem ze środowiska”. 

Jakie podmioty podlegają obowiązkowi sprawozdawczości z zakresu korzystania ze środowiska?

Dotyczy to m.in. podmiotów, które:

posiadają samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe

posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania

posiadają piece piekarnicze, wędzarnicze, itp

zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

Przedsiębiorca nie musi płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu. Wykaz można złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub elektronicznie. 

Jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, wykazu nie składa się do urzędu marszałkowskiego.
Należy go zachować na wypadek kontroli razem z innym dokumentami firmowymi.