Inwentaryzacje

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, źródeł ciepła i azbestu wraz z programem usuwania.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

Gmina ma obowiązek utworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu utrzymania porządku na swoim terenie. Firma oferuje usługi inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych, zapewniając rzetelne i profesjonalne przeprowadzenie formalności oraz pozyskanie danych. Inwentaryzacja ma na celu pozyskanie informacji potrzebnych do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także spełnienia wymagań aglomeracji kanalizacyjnej lub aktualizacji obszaru. Firma posiada doświadczenie, wiedzę i uprawnienia, co gwarantuje skuteczność i dokładność świadczonych usług. Przy zachowaniu wysokiej jakości usług, firma zapewnia terminowość wykonania inwentaryzacji. Firma, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, składa się z doświadczonych specjalistów, a ich oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. Przeprowadzono liczne inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych, uzyskując zadowolenie klientów. Cena usługi jest ustalana indywidualnie.

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła ma na celu zlokalizowanie emisji substancji szkodliwych, takich jak węgiel brunatny czy odpady, które obniżają jakość powietrza. Dzięki niej można opracować program ograniczający emisję i zastanowić się nad eliminacją źródeł niskiej emisji. Proces inwentaryzacji obejmuje identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych, które wpływają na jakość powietrza w danym obszarze. Gmina pozyskuje informacje potrzebne do wsparcia finansowego mieszkańców przy wymianie nieefektywnych źródeł ciepła. Firma Ekolog sp. z o.o. oferuje doświadczenie i wykwalifikowany zespół do przeprowadzania inwentaryzacji źródeł ciepła, zapewniając kompleksową obsługę. Niezależnie od specyfiki każdego przypadku, firma gwarantuje profesjonalne podejście oraz wysoką jakość usług inwentaryzacyjnych. Oferuje także autorskie oprogramowanie dla gmin do zarządzania danymi pochodzącymi z inwentaryzacji. Aby uzyskać więcej informacji, zachęca do kontaktu i zapewnia fachowe doradztwo. Opinie klientów potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług.

Inwentaryzcje azbestu wraz ze sporządzeniem programu usuwania azbestu

Firma Ekolog Sp. z o.o. od 2009 roku współpracuje z gminami na terenie Polski w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu. Główne cele programu to usunięcie oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja skutków zdrowotnych i ochrona środowiska. Ekolog oferuje inwentaryzację wyrobów z azbestem, będącą pierwszym krokiem do uzyskania funduszy na usuwanie azbestu przez gminy. Współpracując z firmą, zyskujesz gwarancję najwyższej jakości usługi, obejmującej inwentaryzację materiałów z azbestem, ustalanie numerów ewidencyjnych działek, dokumentację fotograficzną oraz wsparcie przy ubieganiu się o finansowanie. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz podjąć współpracę w ramach Programu Usuwania Azbestu.