Plan gospodarki niskoemisyjnej

Celem PGN jest poprawa jakości powietrza i ochrona zdrowia ludzi.

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest jednym z kluczowych dokumentów dla każdego miasta lub gminy, które w poważny sposób myślą o swoim rozwoju oraz jednocześnie dbają o środowisko. PGN jest dokumentem strategicznym, także wyznacza działania umożliwiające rozwój danego obszaru poprzez dążenie do przekształcenia gospodarki w niskoemisyjną. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest korzystnym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł..

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest obowiązkowym elementem w sytuacji, w której miasto lub gmina planuje ubiegać się o wsparcie finansowe z zakresu przedsięwzięć dotyczących Efektywności Energetycznej, a także Odnawialnych Źródeł Energii w ramach RPO 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej - zadania

PGN polega na opracowaniu wizji rozwoju danego obszaru opartego na gospodarce niskoemisyjnej, czyli takiej, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół technologii i praktyk niskoemisyjnych. Do technologii i praktyk niskoemisyjnych należą ograniczenie zużycia nieekologicznych paliw, stosowanie wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii oraz proekologicznych innowacji technologicznych..

Jest to sposób na ograniczenie szkodliwego dla ludzkiego zdrowa zanieczyszczenia powietrza oraz uzyskanie pożądanych efektów z zakresu poprawy jakości powietrza na danym obszarze.

Plan gospodarki niskoemisyjnej - cele

Nadrzędnym celem PGN jest transformacja gospodarki i stopniowe przekształcenie jej w gospodarkę niskoemisyjną, z jednoczesnym zachowaniem jej dynamicznego rozwoju. Kluczowym elementem składającym się na PGN jest wyznaczenie konkretnych, mierzalnych, realnych i zarazem ambitnych celów strategicznych, a także celów szczegółowych umożliwiających redukcję gazów cieplarnianych i poprawienie efektywności energetycznej w określonym czasie. Ponadto realizacja planu wymaga precyzyjnego opisania podejmowanych działań, sposobu ich finansowania, a także metody monitoringu jego realizacji przez kolejne lata.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie czasu służy ograniczeniu zmian klimatycznych, które już teraz niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przeciwdziałanie im jest niezwykle istotnym zadaniem, które należy zrealizować zaczynając od konkretnych działań, mających na celu ochronę środowiska i życia ludzkiego.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmin - przygotowanie

Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej warto zlecić profesjonalnej firmie, w której specjaliści z dużą wiedzą oraz doświadczeniem fachowo się tym zajmą. Nasza firma działa już od 2001 roku i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie ochrony środowiska ze strony naszych klientów. W naszej pracy stawiamy na zaangażowanie, indywidualne oraz rzetelne podejście do każdego klienta, a także wyróżniają nas wysokie standardy obsługi.

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i są otwarci na podejmowanie nowych wyzwań. Nasi klienci mogą się z nami skontaktować w celu uzyskania profesjonalnej porady. W wyniku tego podjęcie decyzji stanie się łatwiejsze, co przełoży się na sprawne dokonanie optymalnego wyboru.

Aby dowiedzieć się więcej

o planach gospodarki niskoemisyjnej - przeczytaj: