Co to jest plan gospodarki niskoemisyjnej i w jakim celu się go wykonuje?

Spis Treści

Obecnie głośno mówi się o zmianach klimatu, jakie zachodzą w skali globalnej, w niespotykanym wcześniej tempie. Główną przyczyną zmian klimatycznych jest emisja gazów cieplarnianych, których głównym źródłem jest spalanie paliw, takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz ich pochodne. Z tego względu coraz więcej organizacji rządowych oraz pozarządowych zachęca do prowadzenia działań mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji. W miastach i gminach, które poważnie myślą o swoim rozwoju, tworzone są plany gospodarki niskoemisyjnej. Zastanawiają się Państwo, czym są te dokumenty, a także co powinny zawierać? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią naszego artykułu!

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – co to jest?

Co to jest plan gospodarki niskoemisyjnej? To dokument strategiczny, wyznaczający kierunek rozwoju gospodarki na obszarze danej jednostki terytorialnej i zmieniający jej charakter na niskoemisyjny.

Gospodarka niskoemisyjna opiera się na idei zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nią miasto lub gmina ogranicza emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dynamicznego rozwoju.

Wszystkie miasta i gminy pragnące ubiegać się o wsparcie finansowe z zakresu przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii w ramach RPO 2014-2020 mają obowiązek przygotować PGN.

Co powinien zawierać plan gospodarki niskoemisyjnej?

PGN musi zawierać kompleksowe opracowanie wizji rozwoju miasta lub gminy opartego na gospodarce niskoemisyjnej. W dokumencie tym powinny zostać określone mierzalne, realne, a jednocześnie ambitne cele strategiczne i szczegółowe, których realizacja pozwoli m.in. na redukcję gazów cieplarnianych. W planie gospodarki niskoemisyjnej należy precyzyjnie opisać podjęte działania, metody ich finansowania oraz sposoby monitorowania przez następne lata.

Plan gospodarki niskoemisyjnej – po co się go wykonuje?

PGN przygotowują miasta i gminy, które chcą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Bez tego dokumentu niestety nie ma szans na uzyskanie dofinansowania. Należy pamiętać, że PGN powinien być wykonany rzetelnie i precyzyjnie. Muszą się w nim znaleźć wszystkie ważne elementy m.in. dokładny opis podjętych działań.


Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej warto zlecić profesjonalistom!

Samodzielne przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo trudne. Z tego względu warto zlecić to zadanie profesjonalistom, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w sporządzaniu tego typu dokumentów.
Aby plan gospodarki niskoemisyjnej spełniał swoje zadania, musi zawierać rzetelne informacje i odpowiednie uzasadnienia. Najlepiej zlecić jego przygotowanie firmie specjalizującej się w doradztwie z zakresu ochrony środowiska.

Nasz zespół od lat zajmuje się przygotowywaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, dlatego posiada ogromną wiedzę i duże doświadczenie w tym zakresie. Usługi wykonujemy na możliwie najwyższym poziomie. Jesteśmy terminowi, rzetelni oraz bardzo dokładni. Zapewniamy, że dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji, będzie Państwu dużo łatwiej uzyskać potrzebne dofinansowanie.

Udostępnij: