Pozwolenie zintegrowane – kiedy jest wymagane?

Spis Treści

Zdarza się, że firma z uwagi na jej rozmiar oraz skalę działalności wykorzystuje instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Właściciel aby korzystać z niej legalnie, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Pozwolenie zintegrowane – kiedy wymagane?

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne przedsiębiorstwom, które chcą korzystać z instalacji mogącej mieć istotny wpływ na środowisko. Do tego typu zakładów możemy zaliczyć m.in. instalację do wytwarzania paliw i energii, chowu lub hodowli trzody chlewnej i drobiu, a także produkcji i obróbki metali. Instalacje mogące powodować zagrożenie dla  środowiska naturalnego wykorzystywane są również w przemyśle mineralnym i chemicznym oraz w gospodarce odpadami. O pozwolenie zintegrowane często ubiegają się także ubojnie zwierząt i mleczarnie oraz firmy produkujące papier, płyty pilśniowe, OSB i wiórowe.

Warto pamiętać, że nie zawsze wyżej wymienione przedsiębiorstwa będą potrzebowały pozwolenia zintegrowanego. Wszystko zależy od skali i typu działalności prowadzonej w instalacji. Szczegółowe informacje o instalacjach, które wymagają pozwolenia zintegrowanego można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma ma obowiązek ubiegać się o pozwolenie zintegrowane, skontaktuj się ze starostwem powiatowym, urzędem marszałkowskim czy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Pracownicy instytucji udzielą Ci informacji, czy oraz kiedy potrzebne będzie  pozwolenie zintegrowane i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Pamiętaj, że uzyskując pozwolenie zintegrowane obejmujesz jedną decyzją wszystkie emisje do środowiska, nie musisz dodatkowo ubiegać się o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ani pozwolenie na pobór wód czy wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

Mam obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane – co dalej?

Gdy już wiesz, kiedy pozwolenie zintegrowane jest obowiązkowe i masz pewność, że jest Ci ono niezbędne, czas podjąć odpowiednie działania. Pamiętaj, że pozwolenie zintegrowane musisz uzyskać zanim zaczniesz korzystać z instalacji. Aby je otrzymać, masz obowiązek złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego do właściwego organu.  Do wniosku musisz dołączyć m.in.  dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i skarbowej, pełnomocnictwo jeśli w sprawie występuje pełnomocnik, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację oraz streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. Dokumenty te muszą zawierać wszystkie wymagane prawem informacje pozwalające urzędnikowi ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz podjąć działania zmierzające do wydania decyzji.

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego

Gdy już wiesz, kiedy potrzebne jest pozwolenie zintegrowane i wiesz, jakie kroki musisz podjąć, aby je uzyskać, czas zacząć działać. Jeśli nie chcesz zostać z tym sam i zależy Ci na pomocy specjalistów, skorzystaj z naszej oferty. Z przyjemnością pomożemy Ci przygotować odpowiednią dokumentację i wesprzemy Cię w prowadzeniu postępowania administracyjnego w związku z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego. Działamy profesjonalnie, rzetelnie i terminowo!

Udostępnij: