Audyt środowiskowy

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność przemysłową lub usługową jest zobowiązane do realizowania określonych zadań i obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Audyt środowiskowy służy sprawdzeniu w jakim stopniu obowiązki te są realizowane i w jakich obszarach należy je jeszcze egzekwować.

 

Profesjonalny audyt środowiskowy w Twojej firmie

Firma Ekolog świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Nasz zespół składa się ze specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami i opakowaniami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza, hałasu, dzięki czemu audyty środowiskowe są przeprowadzane w sposób kompleksowy.
Podczas audytu w głównej mierze analizowana jest gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa. Sprawdzamy również przedsiębiorstwo pod kątem działań w celu ochrony jakości powietrza atmosferycznego, weryfikujemy sprawozdawczość środowiskową i przestrzeganie postanowień wynikających z posiadanych decyzji. Audyt uwzględnia również analizę gospodarki opakowaniami i produktami. Analizowany jest także obszar związany z postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi.

 

Audyt środowiskowy – dla kogo?

Audyt środowiskowy kierowany jest do firm, które chcą sprawdzić czy funkcjonują prawidłowo pod kątem wymogów ochrony środowiska. Skorzystają na nim także przedsiębiorstwa, które dopiero pragną zacząć wdrażać odpowiednie .
Tego rodzaju rozwiązania poleca się też przedsiębiorstwom posiadającym system ISO 14001, ISO 9001 oraz systemy zintegrowane. Audyt środowiskowy pomoże zweryfikować, czy wszystkie zapisy z nich wynikające są odpowiednio przestrzegane w zakładzie.

Audyt środowiskowy pozwala również na sprawdzenie pod kątem działań na rzecz ochrony środowiska wszystkich podwykonawców i firmy zewnętrze pracujące na rzecz przedsiębiorstwa.

 

Audyt środowiskowy – dlaczego warto?

Nie wszystkie firmy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z przeprowadzenia profesjonalnego audytu środowiskowego. Przede wszystkim taka kontrola pozwoli zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem firmy w zakresie ochrony środowiska i ewentualnymi karami. Ponadto pomoże wprowadzić niezbędne procedury, których zadaniem jest zapewnianie prawidłowego działania systemu zarządzania środowiskiem w firmie.

Audyt środowiskowy pomoże również stworzyć atrakcyjny wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz jako firmy przyjaznej działaniom na rzecz ekologii i ochrony przyrody.

 

We współpracy z Polskim Rejestrem Statków przeprowadzamy audyt środowiskowy zgodnie z systemem ekozarządzania i auditu EMAS.

 

Spełniając normy systemu EMAS, zyskujecie Państwo prestiż bycia w elitarnym gronie firm, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, wykazując ponadstandardowe zaangażowanie w szeroko pojęte działania prośrodowiskowe. 

 

System EMAS jest narzędziem, które ma służyć zarówno krajowym przedsiębiorcom (bez względu na ich wielkość i profil działalności), instytucjom rządowym, jak i firmom międzynarodowym. Niewątpliwym atutem tej certyfikacji jest możliwość przystąpienia do niej jedynie częściowo np. w postaci wybranych oddziałów danego przedsiębiorstwa.

 

Certyfikacja EMAS jest wieloetapowa, zakłada podjęcie następujących działań:

  • wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego,
  • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,
  • opracowanie deklaracji środowiskowej,
  • zweryfikowanie ustanowionego systemu zarządzania przez akredytowanego weryfikatora,
  • zwalidowanie deklaracji środowiskowej  przez akredytowanego weryfikatora,
  • zgłoszenie do rejestracji w systemie EMAS.

 

 

Dzięki certyfikacji Państwa przedsiębiorstwo zyskuje wizerunek organizacji opierającej się na kompleksowym podejściu do zagadnień środowiskowych, świadczący o zarządzaniu na najwyższym, światowym poziomie. Certyfikację EMAS należy traktować jako rodzaj znaku firmowego zapewniającego lepszą pozycję konkurencyjną na rynku dzięki wzmocnieniu zaufania inwestorów, opinii publicznej, urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli.

 

System ekozarządzania i auditu EMAS przenosi nacisk z działań korygujących na zapobieganie, powodując obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań. Optymalizacja zużycia surowców i energii, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz wzrost świadomości ekologicznej pracowników sprawia, że Państwa przedsiębiorstwo postrzegane jest jak organizacja odpowiedzialna społecznie.

 

 

facebook