Audyt środowiskowy

Przepisy dotyczące ochrony środowiska ulegają dynamicznym zmianom, co w pewnym momencie może spowodować, że wymagane będzie wdrożenie zmian w sposobie funkcjonowania firmy, aby się do nich dostosować. To właśnie w tym celu z pomocą przychodzi audyt środowiskowy. Powinien być on wykonywany przez doświadczonych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ponadto istotne jest, aby wykonujący go specjaliści posiadali odpowiednią wiedzę oraz narzędzia, pozwalające na przeprowadzenie konkretnych działań.

 

Audyt środowiskowy – czym jest?

Usługa, jaką jest proponowany przez nas audyt środowiskowy, umożliwia precyzyjne sprawdzenie tego, czy podejmowane przez przedsiębiorstwo działania są zgodne ze wszelkimi wytycznymi i aktualnie obowiązującym prawem. Oprócz tego dzięki przeprowadzeniu takiego audytu można uzyskać kompletną wiedzę na temat tego, które działania firmy wpływają pośrednio lub bezpośrednio na środowisko naturalne. Co więcej, profesjonalne i kompleksowe wykonanie audytu środowiskowego daje możliwość określenia, które z działań firmy odbiegają od obowiązujących norm, szkodząc jednocześnie środowisku. Głównym celem przeprowadzenia audytu jest wykazanie ewentualnych nieprawidłowości, co w efekcie pozwoli na opracowanie planu naprawczego. Dzięki wszystkim zawartym w nim informacjom firma będzie mogła wdrożyć działania, których celem jest sprawienie, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Bardzo ważne jest również to, że przeprowadzenie audytu środowiskowego w firmie otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości oraz minimalizuje ryzyko nałożenia na nią dotkliwych kar wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zapisów prawnych.

Warto mieć na uwadze, że audyt środowiskowy przeprowadzany jest w różnego rodzaju firmach. Może być pomocny niezależnie od dziedziny, w której specjalizuje się przedsiębiorstwo. W ramach audytu środowiskowego mogą zostać przeprowadzone oględziny zakładu oraz funkcjonujących w nim rozmaitych instalacji, a także dokładne sprawdzenie i analizę wszelkich istotnych dokumentacji.

Usługa audytu środowiskowego przeznaczona jest przede wszystkim dla firm chcących zweryfikować prawidłowość przeprowadzonych działań względem przepisów mających na celu regulację ochrony środowiska. Zaleca się także, aby audytowi poddawały się firmy wdrażające systemy ISO, bądź też te chcące zweryfikować działania prowadzone przez swoich dostawców i podwykonawców.

 

Audyt środowiskowy – cena

Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszej firmy w zakresie wykonywania profesjonalnego i kompleksowego audytu środowiskowego. Nasz zespół składa się z najlepszych specjalistów, a ponadto, dzięki opatentowaniu kompleksowych rozwiązań, przeprowadzanie audytu przebiega sprawnie, co dodatkowo przekłada się na rzetelność wyników uzyskanych po jego zakończeniu. Nasze usługi cieszą się niezwykle pozytywnymi opiniami wśród osób, które zdecydowały się zaufać naszej firmie. Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem, co pozwala nam na nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż, niezależnie od ich rozmiarów. Ponadto chcąc zapewnić naszym klientom w pełni kompleksową usługę i obsługę na najwyższym możliwym poziomie, gwarantujemy pełne wsparcie zarówno w kwestiach związanych z analizą różnych procesów biznesowych, jak i we wdrażaniu nowych rozwiązań, których celem jest zapewnienie w pełni zgodnej z prawem działalności firmy.

 

We współpracy z Polskim Rejestrem Statków przeprowadzamy audyt środowiskowy zgodnie z systemem ekozarządzania i auditu EMAS.

 

Spełniając normy systemu EMAS, zyskujecie Państwo prestiż bycia w elitarnym gronie firm, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, wykazując ponadstandardowe zaangażowanie w szeroko pojęte działania prośrodowiskowe. 

 

System EMAS jest narzędziem, które ma służyć zarówno krajowym przedsiębiorcom (bez względu na ich wielkość i profil działalności), instytucjom rządowym, jak i firmom międzynarodowym. Niewątpliwym atutem tej certyfikacji jest możliwość przystąpienia do niej jedynie częściowo np. w postaci wybranych oddziałów danego przedsiębiorstwa.

 

Certyfikacja EMAS jest wieloetapowa, zakłada podjęcie następujących działań:

  • wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego,
  • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,
  • opracowanie deklaracji środowiskowej,
  • zweryfikowanie ustanowionego systemu zarządzania przez akredytowanego weryfikatora,
  • zwalidowanie deklaracji środowiskowej  przez akredytowanego weryfikatora,
  • zgłoszenie do rejestracji w systemie EMAS.

 

 

Dzięki certyfikacji Państwa przedsiębiorstwo zyskuje wizerunek organizacji opierającej się na kompleksowym podejściu do zagadnień środowiskowych, świadczący o zarządzaniu na najwyższym, światowym poziomie. Certyfikację EMAS należy traktować jako rodzaj znaku firmowego zapewniającego lepszą pozycję konkurencyjną na rynku dzięki wzmocnieniu zaufania inwestorów, opinii publicznej, urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli.

 

System ekozarządzania i auditu EMAS przenosi nacisk z działań korygujących na zapobieganie, powodując obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań. Optymalizacja zużycia surowców i energii, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz wzrost świadomości ekologicznej pracowników sprawia, że Państwa przedsiębiorstwo postrzegane jest jak organizacja odpowiedzialna społecznie.

 

 

 

facebook