Audyt środowiskowy

We współpracy z Polskim Rejestrem Statków przeprowadzamy audyt środowiskowy zgodnie z systemem ekozarządzania i auditu EMAS.

 

Spełniając normy systemu EMAS, zyskujecie Państwo prestiż bycia w elitarnym gronie firm, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, wykazując ponadstandardowe zaangażowanie w szeroko pojęte działania prośrodowiskowe. 

 

System EMAS jest narzędziem, które ma służyć zarówno krajowym przedsiębiorcom (bez względu na ich wielkość i profil działalności), instytucjom rządowym, jak i firmom międzynarodowym. Niewątpliwym atutem tej certyfikacji jest możliwość przystąpienia do niej jedynie częściowo np. w postaci wybranych oddziałów danego przedsiębiorstwa.

 

Certyfikacja EMAS jest wieloetapowa, zakłada podjęcie następujących działań:

  • wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego,
  • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,
  • opracowanie deklaracji środowiskowej,
  • zweryfikowanie ustanowionego systemu zarządzania przez akredytowanego weryfikatora,
  • zwalidowanie deklaracji środowiskowej  przez akredytowanego weryfikatora,
  • zgłoszenie do rejestracji w systemie EMAS.

 

 

Dzięki certyfikacji Państwa przedsiębiorstwo zyskuje wizerunek organizacji opierającej się na kompleksowym podejściu do zagadnień środowiskowych, świadczący o zarządzaniu na najwyższym, światowym poziomie. Certyfikację EMAS należy traktować jako rodzaj znaku firmowego zapewniającego lepszą pozycję konkurencyjną na rynku dzięki wzmocnieniu zaufania inwestorów, opinii publicznej, urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli.

 

System ekozarządzania i auditu EMAS przenosi nacisk z działań korygujących na zapobieganie, powodując obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań. Optymalizacja zużycia surowców i energii, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz wzrost świadomości ekologicznej pracowników sprawia, że Państwa przedsiębiorstwo postrzegane jest jak organizacja odpowiedzialna społecznie.

 

 

facebook