1

Referencje

W trakcie 15 lat naszej pracy dla Państwa zrealizowaliśmy zadania dla ponad 1300 podmiotów gospodarczych i ponad 200 jednostek samorządowych.

Potwierdzeniem jakości naszych usług są przedstawione referencje.

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Działalność sprawozdawcza, monitoring formalno-prawny

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Pozwolenie wodnoprawne dla Stacji Demontażu Pojazdów

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji

Usługi z zakresu bhp

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy

Wniosek o dofinansowanie

Audyt środowiskowy

Raport Oddziaływania na Środowisko

Stała Obsługa Stacji Demontażu Pojazdów

Budowa oraz monitoring sieci stacji demontażu pojazdów

Operat uzdrowiskowy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Audyt środowiskowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

Wyróżnienie za Program Usuwania Azbestu z inwentaryzacją

Operat wodnoprawny na usługi wodne

Członkowie naszego zespołu mieli okazję współpracować m. in. z poniższymi podmiotami:

facebook