1

Aktualności

Ekoedukacja od najmłodszych lat
04/05/2017

Ekoedukacja od najmłodszych lat

Edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem w tworzeniu gospodarki zrównoważonego rozwoju.

 

Ekolog przykłada dużą wagę do kształtowania postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród najmłodszych.

 

W ramach tego projektu w minionym tygodniu odwiedziliśmy jedną z poznańskich szkół, aby dzieci – poprzez zabawę i interaktywne ćwiczenia – dowiedziały się m.in. czym jest recycling, jak prawidłowo segregować odpady, czym są elektroodpady.

 

Niezwykle ważne jest, aby nieustannie uświadamiać dzieci, że nasze codzienne zachowania mają wpływ na to, aby środowisko, w którym żyjemy, było czyste i zdrowe.

 

 

facebook