Eko-kalendarz

Spis Treści

Eko-kalendarz – niezbędnik każdego przedsiębiorcy!

Specjalnie dla Państwa Ekolog przygotował eko kalendarz, który zawiera wszelkie obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach, wynikające z przepisów ochrony środowiska.

Powierzenie spraw środowiska profesjonalistom Ekolog to gwarancja spełnienia najwyższych standardów w trosce o Państwa firmę.

W ramach sprawozdawczości przy stałej obsłudze oferujemy m.in.:

  • bieżący monitoring  i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do właściwych urzędów,
  • cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
  • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
  • prowadzenie ewidencji zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • prowadzenie konta w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
  • wypełnianie obowiązków zakładu związanych z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB, substancje kontrolowane).

Zapraszamy do współpracy! Szczegółowe informacje pod nr tel 61 877 06 05.

Udostępnij: