Ekoedukacja od najmłodszych lat

Spis Treści

Edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem w tworzeniu gospodarki zrównoważonego rozwoju.

Ekolog przykłada dużą wagę do kształtowania postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród najmłodszych.

W ramach tego projektu w minionym tygodniu odwiedziliśmy jedną z poznańskich szkół, aby dzieci – poprzez zabawę i interaktywne ćwiczenia – dowiedziały się m.in. czym jest recycling, jak prawidłowo segregować odpady, czym są elektroodpady.

Niezwykle ważne jest, aby nieustannie uświadamiać dzieci, że nasze codzienne zachowania mają wpływ na to, aby środowisko, w którym żyjemy, było czyste i zdrowe.

Udostępnij: