Uchwalenie POŚ dla Gminy Jarocin

Spis Treści

Z ogromną przyjemnością informujemy, że przygotowany przez zespół projektowy Program ochrony środowiska dla gminy Jarocin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 został uchwalony podczas wczorajszej sesji ilością 15 głosów za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący.

Udostępnij: