1

Aktualności

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
23/10/2023

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zespół projektowy spółki Ekolog opracował dokumentację Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji  punktu zbierani i przetwarzania złomu.

Przedsięwzięcie obejmowało procesy cięcia metali oraz paczkowania. Na terenie zakładu zlokalizowane będą również prasonożyce.

Po szczegółowym sprawdzeniu wykonanej dokumentacji, a szczególnie analiz emisji do powietrza oraz emisji hałasu, właściwy organ wydał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

facebook