Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu realizacji działań

Spis Treści


Projektanci spółki Ekolog przygotowali Sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu realizacji działań określonych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030” za lata 2021-2022.

Dokument zawiera opis działań zainicjowanych, zaplanowanych, realizowanych oraz zrealizowanych przez podmioty działające na terenie Miasta Zielona Góra w związku z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”.

Dokumentacja jest istotnym elementem systemu diagnozowania zagrożeń klimatycznych, zmieniającego się klimatu, szczególnie wzrostu temperatury i nasilaniu się zjawisk ekstremalnych.

Udostępnij: