Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Spis Treści

Zespół projektowy spółki Ekolog opracował dokumentację Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji punktu zbierani i przetwarzania złomu.

Przedsięwzięcie obejmowało procesy cięcia metali oraz paczkowania. Na terenie zakładu zlokalizowane będą również prasonożyce.

Po szczegółowym sprawdzeniu wykonanej dokumentacji, a szczególnie analiz emisji do powietrza oraz emisji hałasu, właściwy organ wydał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udostępnij: