Blog

Ekoedukacja od najmłodszych lat

Edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem w tworzeniu gospodarki zrównoważonego rozwoju. Ekolog przykłada dużą wagę do kształtowania postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród najmłodszych. W ramach tego

Czytaj więcej »

UWAGA TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ!

Przypominamy, że 31 marca upływa termin składania sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Czytaj więcej »

Ile kosztuje operat wodnoprawny?

W zakresie spełniania obowiązków pod względem ekologii i ochrony środowiska ciążących na wielu firmach, należy przygotować niemałą ilość stosownych dokumentów, sporządzonych według ściśle określonych procedur. Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie

Czytaj więcej »

Pozwolenie zintegrowane – kiedy jest wymagane?

Zdarza się, że firma z uwagi na jej rozmiar oraz skalę działalności wykorzystuje instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Właściciel aby korzystać z niej legalnie, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Czytaj więcej »

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to najważniejszy dokument podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Jednak samo przygotowanie tego dokumentu może wydawać się skomplikowane. Składa się on bowiem z różnych części składowych, których nie można

Czytaj więcej »

Chesz wiedzieć więcej?