Posiedzenie Komisji Środowiska Senatu RP

Spis Treści

Posiedzenie Komisji Środowiska Senatu RP dot. zaawansowania prac nad planami gospodarki odpadami oraz Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu

5 lipca br. w Senacie RP odbyło się 26 Posiedzenie Komisji Środowiska.

Posiedzenie obejmowało następujące zagadnienia:

  1. zaawansowanie prac nad krajowym planem gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (informacja Ministra Środowiska),
  2. realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli.    

Na posiedzeniu senatu był obecny przedstawiciel firmy Ekolog sp. z o.o.

Wiele uwagi poświęcono kwestii wyrobów zawierających azbest.
NIK wskazał liczne uchybienia w procedurach usuwania i inwentaryzacji azbestu.

Jakub Smakulski podkreślił, że wskazanie prawidłowej drogi usuwania azbestu i przekazywania dofinansowania na ten cel musi być poprzedzone rzetelną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Zaznaczył, że wiele inwentaryzacji nie było przeprowadzanych metodą „z natury” tylko na podstawie zdjęć lotniczych. Taka metoda inwentaryzacji jest obarczona bardzo dużym błędem. Firma Ekolog zinwentaryzowała już 9 mln m2 azbestu i zdobyte doświadczenie jednoznacznie wskazuje konieczność wykonywania prac inwentaryzacyjnych w terenie.

Jakub Smakulski zaznaczył również, że obowiązki w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest zostały nałożone na gminy bez bezpośredniego wsparcia finansowego. Z dostępnych instrumentów mamy tylko wsparcie finansowe z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Udostępnij: