XV edycja Forum Recyklingu już jesienią!

Spis Treści

Serdecznie zapraszamy na XV Forum Recyklingu organizowane podczas Międzynarodowych Targów Technologii Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług komunalnych POL-ECO-SYSTEM przez redakcję „Recyklingu”. Seminarium  poświęcone jest tematyce gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z recyklingiem i stanowi od lat platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Ramowy plan seminarium:

I dzień 11 października 2016 r.- Recykling elektroodpadów ważne ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

Jaki wpływ na branżę zajmującą się recyklingiem elektroodpadów miała nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Czy recykling elektroodopadów może stać się kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym? W jaki sposób zakłady przetwarzania mogą się przygotować do audytów? Czy nowe rozwiązania wynikające z tych przepisów pomogą osiągnąć zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów i zapobiegną występowaniu patologii w branży?

II dzień 12 października 2016 r.- Gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Selektywna zbiórka odpadów

Co przyniesie próba standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów? Czy rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmie dofinansowanie tego systemu zbiórki?

III dzień 13 października 2016 r.- Zbiórka i recykling bioodpadów

Selektywną zbiórkę bioodpadów prowadzi zaledwie 53% polskich gmin. Jak gminy powinny prowadzić zbiórkę strumienia odpadów organicznych, a jakie są największe bariery związane z zagospodarowaniem tej frakcji odpadów? W jaki sposób wytyczne Komisji Europejskiej wskazane w pakiecie Circular Economy, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym wpłyną na ten rynek?

W ramach cyklu dot. recyklingu elektroodpadów wystąpi Prezes Ekolog, Pan Jakub Smakulski.

XV Forum Recyklingu

Żródło: Abrys

Udostępnij: