Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla gm. Kramsk

Spis Treści

13.09.2023r. odbyła się Sesja Rady Gminy Kramsk podczas, której uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla gminy Kramsk na lata 2022-2026 z perspektywa do roku 2030”.

Dokument, o którym mowa sporządzony został przez zespół projektantów Ekolog sp. z o.o. Przedstawiciel Ekolog uczestniczył także w sesji w celu przedstawienia zgromadzonym Programu Ochrony Środowiska. Program ten został uchwalony jednogłośnie i otrzymał 13 głosów.

Udostępnij: