1

Aktualności

Opublikowano decyzję w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)
18/08/2017

Opublikowano decyzję w sprawie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

W czwartek 17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.
 
Opublikowana przez KE decyzja oznacza finalizację sześcioletnich prac nad nowymi wymaganiami, w które poza przedstawicielami krajów członkowskich były zaangażowani eksperci z organizacji ekologicznych i przemysłu.

 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem publikacji rozpoczyna się czteroletni okres na dostosowanie instalacji do nowych wymagań a organy ochrony środowiska, wydające pozwolenia zintegrowane mają pół roku na ich przeanalizowanie, w celu wskazania jakie elementy wymagają korekt.

 

W najbliższych dniach na stronach serwisu www.ekoportal.gov.pl mają być publikowane materiały i wskazówki mające na celu usprawnić proces dostosowania sektora energetycznego do nowych wymagań.
 
Materiały te powstały we współpracy resortu środowiska z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Informacje zawarte w tych materiałach będą pomocne dla wnioskodawców i organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych.
 
Źródło: CIRE.pl
 
facebook