1

Aktualności

21/10/2022
Ile kosztuje operat wodnoprawny?
W zakresie spełniania obowiązków pod względem ekologii i ochrony środowiska ciążących na wielu firmach, należy przygotować niemałą ilość stosownych dokumentów, sporządzonych według ściśle określonych procedur....
03/10/2022
Pozwolenie zintegrowane - kiedy jest wymagane?
Zdarza się, że firma z uwagi na jej rozmiar oraz skalę działalności wykorzystuje instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Właściciel aby korzystać z niej legalnie, ma obowiązek uzyskać...
03/10/2022
Kiedy jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to niezwykle istotny dokument, a jego uzyskanie stanowi obowiązek wielu przedsiębiorców. Mimo tego nie każdy zdaje sobie sprawę z wymogu jego otrzymania. W wyniku tego warto...
19/09/2022
Gdzie złożyć operat wodnoprawny?
Obowiązkiem uzyskana pozwolenia wodnoprawnego  jest objęte wiele firm. Może być ono niezbędne m.in. gdy chcemy wybudować własne ujęcie wód lub zamierzamy rozpocząć inwestycję mogącą mieć wpływ na stan wód....
19/09/2022
Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?
Przedsiębiorstwa mogą niejednokrotnie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Już na etapie planowania swych działań firmy muszą sporządzić raporcie z ich oddziaływania. Obowiązku tego, z całą pewnością...
19/09/2022
Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko?
Raport o oddziaływaniu na środowisko to dokument mający na celu określenie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia wywrą na nie wpływ. Powinien uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące...
facebook