1

Aktualności

19/09/2022
Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?
Przedsiębiorstwa mogą niejednokrotnie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Już na etapie planowania swych działań firmy muszą sporządzić raporcie z ich oddziaływania. Obowiązku tego, z całą pewnością...
19/09/2022
Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko?
Raport o oddziaływaniu na środowisko to dokument mający na celu określenie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia wywrą na nie wpływ. Powinien uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące...
29/08/2022
Program ochrony środowiska - co to jest i co powinien zawierać
Co to jest Program Ochrony Środowiska – w skrócie POŚ? Stanowi on podstawę krajowej polityki, a celem sporządzania jest realizacja jego założeń przez samorządy terytorialne na poziomie gminy, powiatu bądź województwa....
29/08/2022
Co zawiera pozwolenie zintegrowane?
Od lat troska o środowisko naturalne i coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje zmiany oraz wprowadzanie nowych zapisów prawnych.Dla Państw Członkowskich UE już od 1996 roku Pozwolenie zintegrowane...
29/08/2022
Co powinien zawierać operat wodnoprawny?
Operat wodnoprawny to najważniejszy dokument podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Jednak samo przygotowanie tego dokumentu może wydawać się skomplikowane. Składa się on bowiem z różnych części składowych,...
facebook