1

Aktualności

19/09/2022
Gdzie złożyć operat wodnoprawny?
Obowiązkiem uzyskana pozwolenia wodnoprawnego  jest objęte wiele firm. Może być ono niezbędne m.in. gdy chcemy wybudować własne ujęcie wód lub zamierzamy rozpocząć inwestycję mogącą mieć wpływ na stan wód....
19/09/2022
Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?
Przedsiębiorstwa mogą niejednokrotnie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Już na etapie planowania swych działań firmy muszą sporządzić raporcie z ich oddziaływania. Obowiązku tego, z całą pewnością...
19/09/2022
Kto może wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko?
Raport o oddziaływaniu na środowisko to dokument mający na celu określenie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu planowane przedsięwzięcia wywrą na nie wpływ. Powinien uwzględniać szczegółowe informacje dotyczące...
29/08/2022
Program ochrony środowiska - co to jest i co powinien zawierać
Co to jest Program Ochrony Środowiska – w skrócie POŚ? Stanowi on podstawę krajowej polityki, a celem sporządzania jest realizacja jego założeń przez samorządy terytorialne na poziomie gminy, powiatu bądź województwa....
29/08/2022
Co zawiera pozwolenie zintegrowane?
Od lat troska o środowisko naturalne i coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje zmiany oraz wprowadzanie nowych zapisów prawnych.Dla Państw Członkowskich UE już od 1996 roku Pozwolenie zintegrowane...
29/08/2022
Co powinien zawierać operat wodnoprawny?
Operat wodnoprawny to najważniejszy dokument podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Jednak samo przygotowanie tego dokumentu może wydawać się skomplikowane. Składa się on bowiem z różnych części składowych,...
facebook