1

Aktualności

10/08/2022
Co to jest plan gospodarki niskoemisyjnej i w jakim celu się go wykonuje?
Obecnie głośno mówi się o zmianach klimatu, jakie zachodzą w skali globalnej, w niespotykanym wcześniej tempie. Główną przyczyną zmian klimatycznych jest emisja gazów cieplarnianych, których głównym...
12/07/2022
Pozwolenie zintegrowane a decyzja środowiskowa - różnice
Kwestie prawne związane z ochroną środowiska są często niezwykle złożone. Jest to spowodowane różnego rodzaju przepisami, które stale się zmieniają. Co więcej, wszystkie przedsiębiorstwa w zależności od posiadanych...
12/07/2022
Operat wodnoprawny - kiedy jest wymagany?
Operat wodnoprawny to najważniejszy dokument potrzebny podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Uzasadnia on potrzeby inwestora, który w przyszłości zamierza korzystać z wód podziemnych lub powierzchniowych....
02/06/2022
Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?
Pozwolenie zintegrowane jest dość złożonym dokumentem, który będzie wymagał zawarcia wielu załączników, w zależności od konkretnego wniosku. Różnić się może także organ, który je ostatecznie wyda....
12/05/2022
Operat wodnoprawny - kto go wydaje?
Operat wodnoprawny to dokument niezbędny do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Jego poprawne przygotowanie może być podstawą do podjęcia przez właściwy organ decyzji, dlatego przed przystąpieniem do jego sporządzania...
facebook