Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?

Spis Treści

Pozwolenie zintegrowane jest dość złożonym dokumentem, który będzie wymagał zawarcia wielu załączników, w zależności od konkretnego wniosku. Różnić się może także organ, który je ostatecznie wyda. Istnieje kilka zmiennych, które należy wziąć pod uwagę w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wniosek będzie należał do jednych z kluczowych aspektów.

Pozwolenia zintegrowane w ochronie środowiska – co to takiego?
Pozwolenie zintegrowane jest dokumentem, który należy uzyskać, aby móc korzystać ze środowiska. Dotyczy to nie tylko działań, które są niezwykle oczywiste w tej kwestii, ale także te, o których nie pomyśli się w pierwszej kolejności. Określa on konkretne zasady, które zawierają wszystkie aspekty, które mogą zostać zrealizowane. Pozwolenia zintegrowane są niezbędne przy wszelkich działalnościach, które mogą mieć negatywny wpływ na któryś z elementów bądź całe środowisko. Obowiązuje ono od 1996 roku, w celu przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń. Głównym atutem tego rodzaju dokumentu jest fakt, iż łączy on wszelkie warunki związane z korzystaniem z różnorodnych komponentów środowiska. To, co niezwykle istotne, pozwolenia zintegrowane są wydawane nie dla zakładu, a dla instalacji. To bardzo ważna informacja szczególnie w przypadku, gdy w danym przedsiębiorstwie znajduje się więcej niż jedna instalacja.

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?
Organ wydający pozwolenia zintegrowane może się różnić w zależności przede wszystkim od rodzaju, ale także wielkości samej instalacji. Zgodnie z postanowieniami art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232), w sytuacji gdy instalacja jest kwalifikowana jako koncepcję, której instalacja podczas eksploatacji może znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym, do którego powinno się zgłosić w sprawach tego typu przedsięwzięć na terenie zakładu, jest marszałek województwa. Jednak pozostałe przypadki rozpatrywać, a następnie wydawać pozwolenia zintegrowane powinien starosta.

Ministerstwo Środowiska a pozwolenia zintegrowane – co ze zmianami?
Zgodnie z art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, decyzje te wydawane są na okres 10 lat. Jest to bardzo długi odcinek czasu, szczególnie w tej branży. Co więcej, przez ten czas zmienić się może kwalifikacja danych przedsięwzięć, które odpowiadają za eksploatację instalacji, które wymagały pozwolenia zintegrowanego.

Rozporządzenie w związku z tego typu przedsięwzięciami z dnia 25 czerwca 2013 roku uległo zmianie. W związku z nim czasem nawet brak ingerencji w instalację, wpływał na zmianę kwalifikacji względem oddziaływania na środowisko. Wskazuje to, że koncepcja właściwości, które wpływają na sposób kwalifikacji analizowanych przedsięwzięć, jest niezwykle dynamiczna. Logicznie analizując sytuację, można by było pomyśleć, że wraz z tymi zmianami, również organ właściwy powinien być inny.

W zależności od konkretnego analizowania przepisów, na myśl mogą przychodzić różne wnioski, jednak najsensowniejszym sposobem analizy byłoby założenie tak jak w pierwotny przypadku. Wraz ze zmianami przepisów bądź dokonaniem zamierzonych zmian w danej instalacji, która jest już objęta pozwoleniem zintegrowanym, odpowiednio do tego zmienić się powinien organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Zatem do starosty zwrócić się będzie zależało w sytuacji, gdy w związku ze zmianą prawa bądź oddziaływaniem samej instalacji zmieni się kwalifikacja na instalację, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. To właśnie starosta będzie w tej sytuacji uprawniony do dokonywania zmian w pozwoleniu zintegrowanym.

Organem właściwym dla wprowadzania zmian w pozwoleniu zintegrowanym instalacji, które w ramach eksploatacji mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, będzie marszałek województwa.

Warto regularnie śledzić przepisy
Wraz z dość prężnie zmieniającymi się ustawami, warto regularnie zaznajamiać się z kwestiami, które ich dotyczą. Jest to spowodowane faktem, że pozwolenie zintegrowane będzie mogło wymagać poprawy czy aktualizacji. Jest to jednak dość trudne, dlatego w razie jakichkolwiek problemów z tego zakresu chętnie pomożemy w tej kwestii.

Udostępnij: